PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Całkowita wartość zadania – 2518,11 zł Kwota dofinansowania – 2000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej...

Senior+

Gmina Bobowa informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach programu...

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zdań pomocy społecznej

Gmina Bobowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i...
Skip to content