Świadczenie rodzicielskie

Kto może otrzymać świadczenie rodzicielskie? Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce, ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres co najmniej 14  tygodni), opiekunowi...

Zasiłek dla opiekuna

Kto może otrzymać zasiłek dla opiekuna? Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art....

Świadczenie pielęgnacyjne

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Kto może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy? Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –...

Zasiłek pielęgnacyjny

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „Becikowe”

Kto może otrzymać zapomogę? Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,...

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne przyznawane w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do ubiegania się o ten zasiłek przysługuje:...
Skip to content