Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze...

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących...

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Gmina Bobowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023  ...

Klub Senior + z dofinansowaniem

...

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących...

„Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu...

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

Dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Całkowita wartość zadania – 2518,11 zł Kwota dofinansowania – 2000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej...

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego beneficjenta dotacji, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 Ustawy...

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia...
Skip to content