Świadczenia wychowawcze 500+

Zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje : obywatelom...
Skip to content