Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 72 080,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

  • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
  • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
  • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Bobowa realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 1 802 dla 9 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Bobowa pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 72 080,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Bobowa wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30

ops

Skip to content