Aktualności

Więcej o: Pilnie poszukiwane mieszkanie – komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Pilnie poszukiwane mieszkanie – komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Bezdzietne, starsze małżeństwo zamieszkujące na terenie gminy Bobowa poszukuje domu lub mieszkania do wynajęcia z możliwością korzystania z pomieszczeń gospodarczych w celu hodowania zwierząt (kury i kozy). Niestety ich obecne miejsce pobytu nie pozwala na bezpieczne przetrwanie zimy.

Istnieje również możliwość sprawowania opieki nad osobą potrzebującą np. w zamian za możliwość zamieszkania.

Mieszkańcy Bobowej liczymy na Państwa wsparcie i pomoc. Wszelkie informacje prosimy kierować telefonicznie lub osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej pod nr tel.: 18 3514456.

Więcej o: Komunikat ws. zapisów na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Komunikat ws. zapisów na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 10 grudnia 2021r.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 oraz pod nr. tel.: 183514456

Więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”

DOBRZE JEST POMAGAĆ!

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”.

To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są podobnie jak w ubiegłych latach zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych naszej organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie. Symbolem naszej akcji od samego początku jest specjalna „paczuszkowa” bombka.

Tylko w ubiegłym roku
zebrano dary o wartości

2 000 000 PLN

 

W INICJATYWĘ MOŻNA WŁĄCZYĆ SIĘ

Przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła ale również zabawki edukacyjne czy wózek spacerowy i zostawiając ją pod choinką, która znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społeczne w Bobowej, ul. Rynek 21.

W Twoim imieniu ofiarujemy ją potrzebującym dzieciom przebywającym w Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łąkach.

Akcja trwa od 28 listopada 2021 roku do 6 stycznia 2021 roku

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promocyjnego oraz włączenie się do akcji          `

https://www.youtube.com/watch?v=4l7TBUh3ZOs

Więcej o: Komunikat – Ważne!

Komunikat – Ważne!

Wobec zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, apeluję do Mieszkańców gminy Bobowa o wykorzystywanie drogi korespondencyjnej: elektronicznej (email, e-puap), pocztowej oraz telefonicznej, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Osobiste wizyty prosimy ograniczyć do spraw niezbędnych i pilnych.
Apeluję o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych i medycznych co do zasad higieny i postępowania zapobiegawczego.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa interesanci obsługiwani będą w wyznaczonym punkcie obsługi bezpośredniej zlokalizowanym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej przy ul. Rynek 21, za wyjątkiem spraw, których załatwienie wymagać będzie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Tel. 018 351 44 56
e-mail: gops@bobowa.pl
e-puap: GOPSBobowa

 

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
Anna Teper
Więcej o: Komunikat kierownika OPS ws. przekazywania informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym

Komunikat kierownika OPS ws. przekazywania informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się  do wszystkich mieszkańców gminy Bobowa o zachowanie szczególnej czujności i uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
  w okresie zimowym,
 • zgłaszanie przypadków osób, które w okresie zimowym są pozbawione możliwości przebywania w warunkach mieszkaniowych
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego, w tym pomocy w postaci usług opiekuńczych czy sąsiedzkich

Prosimy także – na miarę własnych możliwości –  o samodzielne udzielanie wsparcia osobom tego wymagającym.

Pamiętajmy, że nagły spadek temperatur w okresie zimowym stwarza poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Wszelkie informacje prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej telefonicznie pod               nr tel.: 18 3514456 lub (poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30) lub meilowo gops@bobowa.pl  można również zgłaszać osobiście  w siedzibie ośrodka.

Ponadto zgłoszenia mogą być kierowane na poniższe numery telefonów:

telefon alarmowy 112

całodobowa służba dyżurna przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Kraków tel. 987 lub 12 39 21 300 (dzwoniąc pod ten numer można przekazać informacje o osobach potrzebujących i miejscu ich przebywania. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom, które rozpoczną działania pomocowe).

WZAJEMNA WSPÓŁPRACA I POMOC MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB BĘDĄCYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.

Rusza nabór do programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty Osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  do dn. 21 października 2021 r.osoby niepełnosprawne które nie będą miały możliwości osobistego zgłoszenia, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Bobowa.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 lub telefonicznie tel. 18 351 44 56 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Bobowa środków finansowych na realizację Programu. Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.
Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rusza nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne!
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  do dn. 21 października 2021 r.

Opiekunowie, którzy nie będą mieli możliwości osobistego zgłoszenia, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Bobowa.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 lub telefonicznie tel. 18 351 44 56 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Bobowa środków finansowych na realizację Programu. Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.
Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl oraz w mediach społecznościowych. CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 12 312 14 33.