Zaproszenie do uczestnictwa w „Klubie Senior +” w Gminie Bobowa

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior + z siedzibą w Wilczyskach i filią w Siedliskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.

Uczestnikiem Klubu Senior + może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Bobowa,
 • jest w wieku 60+,
 • jest nieaktywna zawodowo,
 • chce żyć w sposób aktywny.

Siedzibą Klubu Seniora w Wilczyskach i filii w Siedliskach są domy Kultury .

Zapewni wsparcie Seniorom spełniającym warunki uczestnictwa. Ilość miejsc w Klubie jest ograniczona.

Korzystanie z oferty Klubu Senior + odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Senior + oraz w oparciu o art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Klub będzie funkcjonował 20 godzin tygodniowo –  zgodnie z wcześniej ustalonym z beneficjentami harmonogramem.

Celem głównym działania Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego Seniorów.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmie m. in.:

 • zajęcia poprawy sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
 • działania edukacyjne,
 • warsztaty rękodzielniczo-artystyczne,
 • wyjazdy prokulturowe oraz turystyczno-integracyjne,
 • wspólne spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie książek, rozmowy),
 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + prosimy o składanie Deklaracji uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior + można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub jest dostępna w Dokumentach do pobrania (poniżej).

Przed złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Klubu Senior + dostępnym w siedzibie OPS lub w Dokumentach do pobrania (poniżej).

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających kryteria, niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Senior + o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 351-44-56.
Osoby do kontaktu: Anna Teper.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

18 35 14 456 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

DO POBRANIA

Wniosek

UWAGA! Zmiana organu wypłacającego świadczenie „Dobry Start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie realizuje świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Wypłata świadczenia będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-rogramu-dobry-start/4085671

Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy wspierające naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego dla seniorów

W ofercie znajdują się dwa kursy dla Seniorów:

1. Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację
seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego
programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy).
Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności
poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną,
rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.

Tematyka kursu:
– Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka
obcego, język angielski w Internecie
– Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana
czasownika „to be”
– Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu,
ceny i daty
– Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich
hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
– Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich
serialach, czas Present Simple
– Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju
amerykańskiej restauracji typu „diner”
– Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne
– Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z
geografią i turystyką, komunikacja w podróży
– Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/
•    Regulamin szkolenia:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8315/9074/3193/3MU_WNf_Regulamin_rekrutacji_zad_1_seniorzy.pdf
•    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Start kursu: 25.08.2021, spotkania on-line w środy o 11:30

2. Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu
aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem
opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i
przedsiębiorczości. Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań
tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i
psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach
omawiane są m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?”
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w
oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach
wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak
je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne
docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda
ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi
się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń
takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w
podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego
Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także
perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?”
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej
niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie
uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale
także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy
więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz
umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom,
którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel,
możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz
rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego
wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet
i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu.
Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady
sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce.
W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która
pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze
zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne
•    Regulamin szkolenia:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8516/0378/6574/regulamin_zad.7.pdf
•    Umowa szkoleniowa:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8716/0563/1389/zad_7_zal_2.pdf
•    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-7

Harmonogram spotkań (spotkania on-line) wkrótce dostępny na stronie –
kolejne spotkania będą się odbywać regularnie od września 2021.

W celu nawiązania współpracy na tle rekrutacyjnym prosimy o podpisanie
deklaracji współpracy, która umożliwi priorytetowe przesyłanie oferty i
zapisywanie do grup. Podpisanie dokumentu jest opcjonalne.

DO POBRANIA:

deklaracja współpracy WNE UW

Więcej o: Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 9 czerwca 2021 r posiadacze Kart Dużej Rodziny mogą je wyświetlaćw bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych kart.

Szczegółowych  informacji na temat Kart Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok nr2 (telefon 18 3514456) jak również znajdują się na stronie MPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 72 080,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

 • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
 • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
 • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Bobowa realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 1 802 dla 9 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Bobowa pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 72 080,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Bobowa wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30