Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie „Wróć z POWERem!”

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Ogłoszenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy

W związku z rosnącym  zagrożeniem epidemiologicznym – koronawirusem COVID-19  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Bobowa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się z prośbą do wszystkich  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej o założenie w ciągu  najbliższych kilku dni rachunków bankowych oraz wyrobienie  kart płatniczych. Już dzisiaj niektóre sklepy, apteki itp. wymagają wyłącznie płatności bezgotówkowej. W przyszłości może to być bezwzględny nakaz. Oświadczenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy należy osobiście (po uprzednim kontakcie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej) złożyć w siedzibie Ośrodka.

Telefony:

 • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (18)   35-14-456 wew.20,
 • pomoc społeczna i stypendia szkolne ( 18)  35-14-456 wew. 21 i 22

Druk oświadczenia 

Procedura dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

Burmistrz Bobowej przedstawia procedurę dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOWA

         W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, proszę mieszkańców Gminy Bobowa, w miarę możliwości o pozostanie w swoich domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  stosowanie się do  wytycznych  służb  sanitarnych  w  zakresie  kwarantanny  i  zasad  higieny.

Apel ten kieruję w szczególności do osób powracających z zagranicy kraju, a także do osób z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
 3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
 5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
 6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

MIESZKAŃCU JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY TO W PRZYPADKU ZAPYTAŃ ORAZ W SPRAWACH RÓŻNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY DZWONIĄC, W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ  POD NUMER
18   35 14 456

 

Informacja dotycząca ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi w wyniku rozpowszechniania się  koronawirusa COVID 19 prosimy aby sprawy, które nie wymagają  bezpośrednio kontaktu pracownika  z interesantem załatwiać drogą elektroniczną e.mail gops@bobowa.pl  (pomoc społeczna) lub sr@bobowa.pl (świadczenia rodzinne) oraz przez  e. puap /opsbobowa/skrytka lub telefonicznie pod numerem 18 35-14-456