Kadra

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ

KIEROWNIK – mgr Anna Teper
Telefon:  18 35 14 456 wew. 24 , + 48 605- 191-153

email : annateper@onet.pl

 

PRACOWNICY

Główny Księgowy – mgr Elżbieta Krok

Telefon : 18 35 14 456 wew. 27

e- mail: elakrok@bobowa.pl

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

Telefon: 18 35 14 456 lub 18 35 14 456 wew.26

e- mail: sr@bobowa.pl

Inspektor – mgr Agnieszka Zięba

Inspektor – mgr Marta Sienkiewicz

Inspektor – Marzena Rafa

 

Ochrona danych osobowych, administracja

mgr Dorota Pudełko

e-mail: inspektor.ops.bobowa@gmail.com

Pracownicy socjalni

Telefon: 18 35 14 456  wew. 21 lub wew. 22

mgr Szafraniec Beata starszy pracownik socjalny

e-mail: ops_bs@wp.pl

Teren: Brzana, Wilczyska, Bobowa: ul. Ogrodowa, ul. Rynek, ul. Pocztowa, ul. Okrężna, ul. Gryfitów, ul. Św. Zofii

mgr Dziedzic- Nidecka Karolina – pracownik socjalny

e-mail :  kdziedzicnidecka@gmail.com

Teren: Siedliska, Sędziszowa, Bobowa: ul. Pławienka, ul. Polna, ul. Pólanki, ul. Słoneczna, ul. Słonecznikowa, ul. Sporna, ul. Św. Wawrzyńca, ul. Wiadukt, ul. Wspólna, ul. Zamczysko, ul. Zielona, ul. Górzysta

mgr Wiatr Edyta –  pracownik socjalny

e – mail : edyta-wiatr@wp.pl

Teren: Jankowa, Stróżna, Bobowa: ul. Brzozowa, ul. Bohaterów Bobowej, ul. Ks. Jana Czuby, ul. 3-go Maja, ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej, ul. Berdechowska, ul. Graniczna, ul. Grochowska, ul. Grunwaldzka, ul. Styki, ul. Kręta, ul. Krótka, ul. Potok

mgr Niemczyńska Agnieszka- pracownik socjalny

e –mail: ops_na@wp.pl

Kmak Jadwiga- starszy specjalista pracy socjalnej

e-mail: ops_jk@wp.pl

Klaudia Zięcinaaspirant pracy socjalnej

e-mail: ops.kziecina@gmail.com

 

Asystent rodziny

mgr Magdalena Tarasek – Gigoń

tel. kontaktowy: +48 603 963 138

e- mail: asystentopsbobowa@op.pl

 

Opiekunki środowiskowe

Gąsior Jolanta

Kuk Zofia

Michniak Małgorzata

Rzepka Gabriela

 

Klub Senior + z siedzibą w Wilczyskach i filią w Siedliskach

e-mail: klubseniorabobowa@gmail.com

Opiekunowie:

Szostek Joanna

Śliwa Beata

 

Placówki Wsparcia Dziennego w Jankowej z filią w Siedliskach, Wilczyskach i Bobowej

Opiekunowie:

mgr Polańska Renata

Szczerba Martyna

mgr Jasińska- Zięba Iwona

mgr Piechowiak Joanna

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Telefon: 18 35 14 456

 

Punkt Wsparcia i pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą

  1. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa

w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30 pokój nr. 9

Skip to content