Asystent rodziny

Asystent rodziny pracuje na dwóch ustawach: Ustawa z dnia 12.06.2011 r. o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa z dnia 04.11.2016 r. o...

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie

DYŻUR PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok. nr 2, czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30 DYŻUR SPECJALISTY Psycholog – czwarty czwartek...

 Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bobowej

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości , styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy...
Skip to content