RODO

Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE z 2016 r. L 119,poz.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.  38-350 Bobowa, ul. Rynek 21
  2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ops_mw@wp.pl
  3.  Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4.  Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.
  5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.
  6.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Osoby której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7.  Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8.  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
  9.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
  10.  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.”