Aktualności

Zaproszenie do uczestnictwa w „Klubie Senior +” w Gminie Bobowa

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior + z siedzibą w Wilczyskach i filią w Siedliskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.

Uczestnikiem Klubu Senior + może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest mieszkańcem gminy Bobowa,
 • jest w wieku 60+,
 • jest nieaktywna zawodowo,
 • chce żyć w sposób aktywny.

Siedzibą Klubu Seniora w Wilczyskach i filii w Siedliskach są domy Kultury .

Zapewni wsparcie Seniorom spełniającym warunki uczestnictwa. Ilość miejsc w Klubie jest ograniczona.

Korzystanie z oferty Klubu Senior + odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Senior + oraz w oparciu o art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Klub będzie funkcjonował 20 godzin tygodniowo –  zgodnie z wcześniej ustalonym z beneficjentami harmonogramem.

Celem głównym działania Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego Seniorów.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmie m. in.:

 • zajęcia poprawy sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
 • działania edukacyjne,
 • warsztaty rękodzielniczo-artystyczne,
 • wyjazdy prokulturowe oraz turystyczno-integracyjne,
 • wspólne spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie książek, rozmowy),
 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + prosimy o składanie Deklaracji uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior + można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub jest dostępna w Dokumentach do pobrania (poniżej).

Przed złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Klubu Senior + dostępnym w siedzibie OPS lub w Dokumentach do pobrania (poniżej).

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających kryteria, niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Senior + o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 351-44-56.
Osoby do kontaktu: Anna Teper.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

18 35 14 456 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

DO POBRANIA

Wniosek

Więcej o: Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie posiłków na okres od stycznia do czerwca 2022r

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłków wynosi:

Do dnia 31.12.2021r. na osobę w rodzinie 792,00 zł, dla osoby samotnej  1 051,50 zł

Od dnia 01.01.2022r. na osobę w rodzinie 900,00 zł, dla osoby samotnej  1 164,00 zł

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane są do dochodu rodziny

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ (DOSTĘPNE PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ)

KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY WRZUCAĆ DO OZNACZONEJ URNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W BOBOWEJ OD 20.12.2021r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 018 35 14 456

Więcej o: Pilnie poszukiwane mieszkanie – komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Pilnie poszukiwane mieszkanie – komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Bezdzietne, starsze małżeństwo zamieszkujące na terenie gminy Bobowa poszukuje domu lub mieszkania do wynajęcia z możliwością korzystania z pomieszczeń gospodarczych w celu hodowania zwierząt (kury i kozy). Niestety ich obecne miejsce pobytu nie pozwala na bezpieczne przetrwanie zimy.

Istnieje również możliwość sprawowania opieki nad osobą potrzebującą np. w zamian za możliwość zamieszkania.

Mieszkańcy Bobowej liczymy na Państwa wsparcie i pomoc. Wszelkie informacje prosimy kierować telefonicznie lub osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej pod nr tel.: 18 3514456.

Więcej o: Komunikat ws. zapisów na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Komunikat ws. zapisów na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 10 grudnia 2021r.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 oraz pod nr. tel.: 183514456

Więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”

DOBRZE JEST POMAGAĆ!

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do akcji „Paczuszka dla maluszka”.

To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są podobnie jak w ubiegłych latach zaprzyjaźnione instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych naszej organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie. Symbolem naszej akcji od samego początku jest specjalna „paczuszkowa” bombka.

Tylko w ubiegłym roku
zebrano dary o wartości

2 000 000 PLN

 

W INICJATYWĘ MOŻNA WŁĄCZYĆ SIĘ

Przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła ale również zabawki edukacyjne czy wózek spacerowy i zostawiając ją pod choinką, która znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społeczne w Bobowej, ul. Rynek 21.

W Twoim imieniu ofiarujemy ją potrzebującym dzieciom przebywającym w Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łąkach.

Akcja trwa od 28 listopada 2021 roku do 6 stycznia 2021 roku

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promocyjnego oraz włączenie się do akcji          `

https://www.youtube.com/watch?v=4l7TBUh3ZOs