Program „Opieka wytchnieniowa”

Burmistrz Bobowej informuje, że w Gminie Bobowa w ramach państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”. Program...

Świadczenia wychowawcze 500+

Zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje : obywatelom...

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.:...

Świadczenie „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Dla kogo wsparcie? Świadczenie dobry...

Świadczenie rodzicielskie

Kto może otrzymać świadczenie rodzicielskie? Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce, ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres co najmniej 14  tygodni), opiekunowi...

Zasiłek dla opiekuna

Kto może otrzymać zasiłek dla opiekuna? Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art....

Świadczenie pielęgnacyjne

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Kto może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy? Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –...

Zasiłek pielęgnacyjny

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „Becikowe”

Kto może otrzymać zapomogę? Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,...
Skip to content