Program „Opieka wytchnieniowa”

Burmistrz Bobowej informuje, że w Gminie Bobowa w ramach państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”.

Program dotyczy członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także na osobami ze znacznym stopniem niepełnoprawności.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

W Gminie Bobowa „Opieka wytchnieniowa” realizowana będzie w ramach Modułu I w formie usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej . Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek- piątek w godz. : 7.30 -15.30.

ops

Skip to content