Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze...

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

...
Skip to content