Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z...

Kontynuacja udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE (nr projektu: RPMP.08.04.02-12-0283/20) jest kontynuowana w 2023. W imieniu zawiązanego...

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Gmina Bobowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023  ...

Można już składać wnioski o dożywianie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie dożywiania w formie gorącego posiłku na okres od stycznia 2023r. do czerwca 2023r....

Dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 17.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski można składać: drogą elektroniczną – wnioski opatrzone...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”....

Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Bobowa

Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 Formularz oferty cenowej Zał. nr 2 Wzór umowy  ...

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – kwestionariusz dla...
Skip to content