Aktualności

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa – urzędnicy nagrywają cykl spotów reklamowych

Małopolska pomaga osobom pracującym w zdobyciu nowych umiejętności i dofinansowania do szkoleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje w całym regionie projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera zawodowa”. Każdy uczestnik otrzymuje pomoc doradcy zawodowego oraz brokera, który wspiera go w realizacji dofinansowanych bonów szkoleniowych.

Aby promować projekty i docierać do ich adresatów pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przygotowali cykl spotów reklamowych, zachęcających do korzystania ze wsparcia doradców zawodowych oraz dotacji na szkolenia. Najnowszy spot jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/MO1ghC_9A7E

Małopolska wspiera pracujących, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Istotne jest to, aby informacja o możliwości korzystania z takiej formy dofinansowania szkoleń dotarła do możliwie każdej osoby, która w obecnej sytuacji chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub chce zmienić wykonywany zawód.

Kluczowe jest utrzymanie zatrudnienia oraz sprostanie wyzwaniom obecnego rynku pracy. Doskonalenie zawodowe, wzmocnienie oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności może być szansą na uniknięcie utraty pracy lub uzyskanie nowego angażu

podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsza taka inicjatywa w WUP w Krakowie. Urzędnicy od czerwca 2020 regularnie nagrywają cykli filmów „Flesz lidera”, który dedykowany jest lokalnym liderom – członkom Facebookowej grupy dyskusyjnej „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”.

Ważne jest, aby forma przekazu informacji o projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa była prosta i skutecznie zachęcała do korzystania z możliwości, jakie dają te projekty

– informuje  wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Michał Kądziołka.

Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami. Dostępna jest także usługa doradztwa zawodowego, która pomaga zrozumieć, że kompetencje to nie tylko wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale również umiejętności i wiedza zdobywane na co dzień. Chcąc dowiedzieć się, jak wykorzystać je w pracy doradca zawodowy pomoże znaleźć najważniejszą dla rozwoju umiejętność, dzięki której można stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Zapraszamy, jeśli:

 • pracujesz;
 • masz ukończone 25 lat i  posiadasz wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim lub niezależnie od posiadanego wykształcenia jeśli jesteś w wieku 50+;
 • uczysz się lub pracujesz, lub mieszkasz w Małopolsce;
 • posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!
Powyższa rekrutacja nie dotyczy osób pomiędzy 25 a 50 lat z wykształceniem pomaturalnym, policealnym oraz  wyższym (licencjat, magisterium, doktorat lub powyżej).

Jak zgłosić się do projektu i otrzymać dofinansowanie w formie bonów szkoleniowych?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie i zapisz się na spotkanie z naszym doradcą. Teraz spotkania odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Po rejestracji doradca zawodowy będzie się z Tobą kontaktował mailowo.
Bilans Kariery opiera się na rozmowie z doradcą zawodowym. Jest to usługa dla każdego, kto chce przyjrzeć się posiadanym przez siebie umiejętnościom, mocnym stronom, również dla osób, które niedawno zaczęły pracę i są dopiero na początku drogi i zdobywania doświadczeń. W Bilansie Kariery istotne są także pasje, zainteresowania, to, czego nauczyliśmy się poza szkołą, kursami czy pracą.

Więcej informacji na temat projektu „Kierunek Kariera”, Bilansu Kariery i bonów szkoleniowych znajdziesz na stronie projektu.
Zasady rekrutacji zamkniętej dla osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym znajdziesz TUTAJ.

Nie tłumacz (się)

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

 • masz mniej niż 30 lat,
 • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!
Tłumaczymy pisemnie. Dokumenty urzędowe i zwykłe opinie pracodawców. Wszystko to, co jest Ci potrzebne do pracy lub nauki w Polsce.

Pandemia to dla nas wszystkich trudny czas. Rozumiemy, że wolisz teraz zostać w domu. Dla nas to nie problem. My też mamy home office. Nie musisz nigdzie wychodzić, żeby zostać uczestnikiem naszego projektu.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

500 573 931, 515 995 474, 12 619 84 40

lub napisz: powroty@wup-krakow.pl

Do zobaczenia na małym (telefon) lub dużym (laptop) ekranie!

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apel w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2020/2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się do wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa o zachowanie szczególnej czujności i uwagi oraz przekazywanie informacji, o osobach które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Zbliża się okres zimowy – czas niskich temperatur i opadów śniegu. W tym okresie powinniśmy zadbać o osoby potrzebujące, zwłaszcza w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, samotne, które ze względu na swoje ułomności i ograniczenia nie są  w  stanie poradzić sobie w tym trudnym czasie.

Wzajemna współpraca i pomoc może mieć decydujące znaczenie dla życia i zdrowia osób będących w sytuacji kryzysowej.

Z  tego  względu zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Bobowa o informowanie odpowiednich służb, tj. policji, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia o wszelkich przypadkach, które zasługują na reakcję.

Zwykła ludzka czujności i wrażliwości są cenniejsze i więcej zdziałają niż najlepsze przygotowanie. Tylko wspólnie podjęte działania pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie Gminy Bobowa prosimy o pilny kontakt:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej , tel. 18 35 14 456,

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek : 7.30 – 15.30

– Komisariat Policji w Bobowej, tel. 47 83 44 450

 

Telefony alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego      112

Policja                                                          997

Straż pożarna                                               998

Pogotowie                                                    999

Całodobowa służba dyżurna przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie Tel. 987 lub 12 39 21 300 ( dzwoniąc pod ten numer można przekazać informacje o osobach potrzebujących i miejscu ich przebywania. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom, które rozpoczną działania pomocowe.)

„Wspieraj Seniora” – Seniorze pozostań w domu, a OPS udzieli pomocy!

Seniorze jesteś w grupie wysokiego ryzyka w czasie epidemii koronawirusa. Poproś bliskich o pomoc w zrobieniu zakupów żywnościowych, podstawowych środków higieny osobistej bądź wykupieniu recept. Jeśli nie masz się do kogo zwrócić, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Gmina Bobowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” pomoc nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów numer: 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobowej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Następnie pracownik socjalny OPS w Bobowej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która głównie będzie polegać na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wspierajseniora.pl

Stypendium szkolne – rozliczanie faktur

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie I tury stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, w dniach od 16.11.2020 do 20.11.2020 należy składać faktury za poniesione wydatki.

Przeliczone, opisane (na każde dziecko osobno) oraz spięte lub zapakowane w kopertę lub koszulkę faktury, należy wrzucać do opisanej urny znajdującej się po lewej stronie drzwi wejściowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Rodziny znajdujące się w kwarantannie proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia szczegółów sposobu rozliczenia się.

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo nie będzie możliwe przeliczanie przez pracownika przyniesionych faktur na bieżąco.

Wysokość stypendium szkolnego

Zdeklarowany dochód od 0 zł – 264,00 zł  na członka rodziny – 664,00 zł na każde dziecko

Zdeklarowany dochód od 264,01 zł – 528,00 zł na członka rodziny – 536,00 zł na każde dziecko.

Zakupiony sprzęt komputerowy, drukarki, kamerki internetowe itp. niezbędne do nauki zdalnej można rozliczyć pomiędzy kilkorgiem dzieci ( prosimy o wykonanie kserokopii faktur na każde dziecko odrębnie)

NIE ROZLICZENIE SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE UNIEMOŻLIWI  WYPŁATĘ  I  TURY STYPENDIUM  SZKOLNEGO.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 018 35 14 456

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie „Wróć z POWERem!”

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie „Wróć z POWERem!”

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Łużna, wzorem roku ubiegłego, zamierza aplikować o wsparcie w programie. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, proszone są o kontakt telefoniczny z OPS w Bobowej – 18 35 14 456, w terminie do końca marca 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi1
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program zakłada realizację w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem   o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Na realizację Programu zaplanowano w 2020 roku kwotę 80 mln zł.

Ogłoszenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy

W związku z rosnącym  zagrożeniem epidemiologicznym – koronawirusem COVID-19  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Bobowa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się z prośbą do wszystkich  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej o założenie w ciągu  najbliższych kilku dni rachunków bankowych oraz wyrobienie  kart płatniczych. Już dzisiaj niektóre sklepy, apteki itp. wymagają wyłącznie płatności bezgotówkowej. W przyszłości może to być bezwzględny nakaz. Oświadczenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy należy osobiście (po uprzednim kontakcie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej) złożyć w siedzibie Ośrodka.

Telefony:

 • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (18)   35-14-456 wew.20,
 • pomoc społeczna i stypendia szkolne ( 18)  35-14-456 wew. 21 i 22

Druk oświadczenia 

Procedura dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

Burmistrz Bobowej przedstawia procedurę dostarczania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOWA

         W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, proszę mieszkańców Gminy Bobowa, w miarę możliwości o pozostanie w swoich domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  stosowanie się do  wytycznych  służb  sanitarnych  w  zakresie  kwarantanny  i  zasad  higieny.

Apel ten kieruję w szczególności do osób powracających z zagranicy kraju, a także do osób z objawami przeziębienia – gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
 3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
 5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
 6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

MIESZKAŃCU JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY TO W PRZYPADKU ZAPYTAŃ ORAZ W SPRAWACH RÓŻNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY DZWONIĄC, W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ  POD NUMER
18   35 14 456