Zaproszenie do uczestnictwa w „Klubie Senior +” w Gminie Bobowa

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior + z siedzibą w Wilczyskach i filią w Siedliskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.

Uczestnikiem Klubu Senior + może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest mieszkańcem gminy Bobowa,
  • jest w wieku 60+,
  • jest nieaktywna zawodowo,
  • chce żyć w sposób aktywny.

Siedzibą Klubu Seniora w Wilczyskach i filii w Siedliskach są domy Kultury .

Zapewni wsparcie Seniorom spełniającym warunki uczestnictwa. Ilość miejsc w Klubie jest ograniczona.

Korzystanie z oferty Klubu Senior + odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Senior + oraz w oparciu o art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Klub będzie funkcjonował 20 godzin tygodniowo –  zgodnie z wcześniej ustalonym z beneficjentami harmonogramem.

Celem głównym działania Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego Seniorów.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmie m. in.:

  • zajęcia poprawy sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
  • działania edukacyjne,
  • warsztaty rękodzielniczo-artystyczne,
  • wyjazdy prokulturowe oraz turystyczno-integracyjne,
  • wspólne spędzanie czasu wolnego (spacery, czytanie książek, rozmowy),
  • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + prosimy o składanie Deklaracji uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior + można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub jest dostępna w Dokumentach do pobrania (poniżej).

Przed złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Klubu Senior + dostępnym w siedzibie OPS lub w Dokumentach do pobrania (poniżej).

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających kryteria, niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub Senior + o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (18) 351-44-56.
Osoby do kontaktu: Anna Teper.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa

ops

Skip to content