„Wspieraj Seniora” – Seniorze pozostań w domu, a OPS udzieli pomocy!

Seniorze jesteś w grupie wysokiego ryzyka w czasie epidemii koronawirusa. Poproś bliskich o pomoc w zrobieniu zakupów żywnościowych, podstawowych środków higieny osobistej bądź wykupieniu recept. Jeśli nie masz się do kogo zwrócić, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Gmina Bobowa wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” pomoc nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów numer: 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobowej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Następnie pracownik socjalny OPS w Bobowej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która głównie będzie polegać na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wspierajseniora.pl

ops

Skip to content