UWAGA! Zmiana organu wypłacającego świadczenie „Dobry Start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie realizuje świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Wypłata świadczenia będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-rogramu-dobry-start/4085671

ops

Skip to content