Ruszają zapisy na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że ruszają zapisy na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- Podprogram 2023.

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410, 00zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bobowej, ul. Rynek 21. 38-350 Bobowa, w pokoju nr 2.

DO POBRANIA

WNIOSEK

ops

Skip to content