ROZLICZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:
1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.
2. Faktury należy składać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej do oznaczonej urny (faktury powinny być posegregowane na każde dziecko osobno i opisane, w przypadku rozliczenia np. komputera na kilkoro dzieci należy wykonać kserokopię faktury i dołączyć do rozliczenia każdego dziecka).
Stypendium przyznane jest na okres 4 m-cy tj. od lutego do maja 2021r. i  jest zależne od deklarowanego dochodu tj.;
od 0,00 zł do 264,00 zł na osobę w rodzinie – 664,00 zł
od 264,01 do 528,00 zł na osobę w rodzinie – 536,00 zł.
3. Wypłata stypendium od 1 czerwca do 4 czerwca 2021 r. (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)

ops

Skip to content