Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej ws. składania wniosków o dożywianie dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o terminie składania wniosków o przyznanie dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.

KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY WRZUCAĆ DO OZNACZONEJ URNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ OD DNIA 05.01.2021r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole 

  • Zaświadczenie/lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Kserokopia decyzji z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub kserokopia odcinka renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) wypłacane przez ZUS i KRUS wliczane są do dochodu rodziny)
  • Kserokopia odcinka potwierdzającego opłacanie składek KRUS za IV  kwartał 2020 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp. (Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny)
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego za 2020 r.

NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy w formie posiłków w szkole – 792,00 zł netto na osobę w rodzinie

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 018 35 14 456

INFORMUJEMY, ŻE NIE BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI KSEROGRAFICZNE

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ (DOSTĘPNE PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ, NA OZNACZONEJ URNIE) LUB W WERSJI EDYTOWALNEJ PONIŻEJ.

DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOŻYWIANIA

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WZÓR WNIOSKU O DOŻYWIANIE 2021

ops

Skip to content