Ogłoszenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy

W związku z rosnącym  zagrożeniem epidemiologicznym – koronawirusem COVID-19  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Bobowa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się z prośbą do wszystkich  świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej o założenie w ciągu  najbliższych kilku dni rachunków bankowych oraz wyrobienie  kart płatniczych. Już dzisiaj niektóre sklepy, apteki itp. wymagają wyłącznie płatności bezgotówkowej. W przyszłości może to być bezwzględny nakaz. Oświadczenie dotyczące przekazywania świadczeń na wskazany rachunek bankowy należy osobiście (po uprzednim kontakcie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej) złożyć w siedzibie Ośrodka.

Telefony:

  • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (18)   35-14-456 wew.20,
  • pomoc społeczna i stypendia szkolne ( 18)  35-14-456 wew. 21 i 22

Druk oświadczenia 

ops

Skip to content