Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. Ideą Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość.

Plebiscyt jest pierwszym w skali Polski konkursem, pozwalającym wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM – Seniorka/Senior Roku” może otrzymać osoba 60+ (ukończone minimum 60 lat w roku działalności podlegającym ocenie), która:

  • jest liderem społeczności lokalnej,
  • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
  • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
  • angażuje się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
  • udowodniła, że warto działać z pasją,

czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego, o czym warto powiedzieć innym.

Tytuł Seniorki/Seniora Roku i wyróżnienia w Plebiscycie przyznawane są za działania podejmowane przez kandydata w danym roku  podlegającym ocenie.

Już teraz zachęcamy do zainteresowania się aktywnymi Seniorami w Państwa środowiskach i zaplanowania zgłoszenia ich kandydatur w kolejnej edycji Plebiscytu.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 15 września 2023 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Więcej informacji na stronie :

https://rops.krakow.pl/aktualnosci/rozpoczal-sie-nabor-zgloszen-do-plebiscytu-poza-stereotypem-seniorka-i-senior-roku

ops

Skip to content