Informacja w sprawie stypendium szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:

  1. Faktury należy składać w terminie od 27 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. na kwotę przyznanego stypendium w zależności od deklarowanego dochodu tj. :
  • Dochód na 1 członka rodziny od 0 – 300,00 zł wysokość stypendium 992, 00 zł na każdego ucznia
  • Dochód na 1 członka rodziny od 300,01 – 600,00 zł wysokość stypendium 744,00 zł na każdego ucznia
  1. Wypłata stypendium będzie zrealizowana w dniach od 5 grudnia do 8 grudnia 2023 roku.
  2. W wypadku udokumentowania wydatków w wysokości niższej niż określona w punkcie 1, wypłacona zostanie faktycznie poniesiona kwota.

ops

Skip to content