Informacja w sprawie składania oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2020 r. pobrały stypendium szkolne,  w celu uzyskania II transzy stypendium szkolnego, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r. w nieprzekraczalnym terminie od dnia 07.04.2021 r. do dnia 14.04.2021r.

Niekompletne Oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny :

– zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (marzec 2021r.)

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

– zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach, decyzja lub odcinek renty / emerytury z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku

– odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za I kwartał 2021 r.

– oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, itp.

– oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów

– oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2021r.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane jest do dochodu rodziny.

Druk Oświadczenia można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej lub w wersji edytowalnej poniżej.

INFORMUJEMY, ŻE NIE BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI KSEROGRAFICZNE

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO OTRZYMANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM – 528,00 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 018 35 14 456

Druk-do-pobrania-Oświadczenie

Przykładowe-wypełnione-oświadczenie

ops

Skip to content