Informacja na temat otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) są bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dotychczasowy POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek.

Do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Z chwilą otrzymania komunikatu od organizacji partnerskiej odpowiedzialnej za dystrybucję żywności o realizacji Programu oraz sposobie i terminie wydawania skierowań uprawniających do uczestnictwa w Programie FEPŻ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej będzie Państwa informował. W chwili obecnej nie jest znany termin pierwszej dostawy żywności. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej OPS Bobowa.

Więcej informacji na stronie à https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

ops

Skip to content