Apel w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2020/2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się do wszystkich mieszkańców Gminy Bobowa o zachowanie szczególnej czujności i uwagi oraz przekazywanie informacji, o osobach które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Zbliża się okres zimowy – czas niskich temperatur i opadów śniegu. W tym okresie powinniśmy zadbać o osoby potrzebujące, zwłaszcza w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, samotne, które ze względu na swoje ułomności i ograniczenia nie są  w  stanie poradzić sobie w tym trudnym czasie.

Wzajemna współpraca i pomoc może mieć decydujące znaczenie dla życia i zdrowia osób będących w sytuacji kryzysowej.

Z  tego  względu zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Bobowa o informowanie odpowiednich służb, tj. policji, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia o wszelkich przypadkach, które zasługują na reakcję.

Zwykła ludzka czujności i wrażliwości są cenniejsze i więcej zdziałają niż najlepsze przygotowanie. Tylko wspólnie podjęte działania pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie Gminy Bobowa prosimy o pilny kontakt:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej , tel. 18 35 14 456,

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek : 7.30 – 15.30

– Komisariat Policji w Bobowej, tel. 47 83 44 450

 

Telefony alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego      112

Policja                                                          997

Straż pożarna                                               998

Pogotowie                                                    999

Całodobowa służba dyżurna przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie Tel. 987 lub 12 39 21 300 ( dzwoniąc pod ten numer można przekazać informacje o osobach potrzebujących i miejscu ich przebywania. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom, które rozpoczną działania pomocowe.)

ops

Skip to content