Ankieta dla mieszkańców gminy Bobowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się z prośbą o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez uczniów oraz dorosłych mieszkańców naszej Gminy, która posłuży nam w celu przygotowania istotnych rozwiązywań problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy oraz zaangażowanie w pomoc organizacji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Ankietowani klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Badanie ankietowe odbędzie się w terminie 13-20.10.2023.

Link do badania uczniów: https://uczniowiebobowa.webankieta.pl/

Badaniem objęci są również dorośli mieszkańcy Gminy.

Link do badania rodziców: https://mieszkancybobowa.webankieta.pl/

ops

Skip to content