Zostań wolontariuszem w Programie „Korpus Wspieraj Seniora” na rok 2022

Gmina Bobowa przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W związku z powyższym trwa nabór wolontariuszy (na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), chętnych do wspólnej realizacji zadań na rzecz seniorów w zakresie:

– wsparcia społecznego,

– ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
– wsparcia psychologicznego,

– wsparcia w czynnościach dnia codziennego,

Program zakłada pokrycie wydatków m.in. w zakresie:

– zakupu środków ochrony osobistej,

– zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów,

– zwrot kosztów dowozu seniora do lekarza, urzędu w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania.

Osoby chętne do świadczenia usług w ramach wolontariatu prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej☎ 18 3514456

Skip to content