Rusza nabór do programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty Osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Pomoc przyznawana w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  do dn. 21 października 2021 r.osoby niepełnosprawne które nie będą miały możliwości osobistego zgłoszenia, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Bobowa.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 lub telefonicznie tel. 18 351 44 56 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Bobowa środków finansowych na realizację Programu. Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.
Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Skip to content