Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE

Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE (nr projektu: RPMP.08.04.02-12-0283/20)

Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan serdecznie zaprasza do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Na dzień dzisiejszy pozostało ich niewiele ponad 30. Szerszą informację o projekcie ZMIANA NA DOBRE mogą Państwo uzyskać na stronie zmiananadobre.eu lub w biurze projektu. Na stronie znajduje się formularz elektroniczny, który można wypełnić zdalnie. Wersja papierowa jest dostępna w biurze projektu, bądź może być wysłana pocztą na wskazany adres.

Biuro Projektu zlokalizowane jest w Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan pod adresem:
Wielicka 181a, 30-663 Kraków, czynne jest od poniedziałku do piątku.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spotkania osobiste są możliwe w uzgodnionej telefonicznie godzinie, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: +48 608 049 466, 12 294 06 03, 12 421

Skip to content