Od 15 listopada możliwość złożenia wniosku na zakup węgla

Informujemy, że od 15.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Bobowa mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

  • w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, ul. Rynek 21,  38- 350  Bobowa,
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
  3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza – 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku,
II transza – 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Gmina Bobowa zadeklarowała podpisanie umowy z PGG oraz z Kwalifikowalnym Dostawcą Węgla w Stróżach. O terminie i warunkach odbioru węgla będziemy informować na bieżąco.

Dokumenty do pobrania:

  • WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (kliknij tutaj)
Skip to content