Można już składać wnioski o wypłatę „dodatku energetycznego”

Można już składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, zwanego potocznie „dodatkiem energetycznym”. Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:
– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
– kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być uprzednio zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznany został dodatek węglowy! Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi:
– 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
– 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
– 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
– 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

Do pobrania :

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Skip to content