Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 8 czerwca 2022r. Dz.U z 2022 poz. 1383) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że podmioty które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne:

–  obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022r. – w terminie do dnia 15 lipca 2022r.

–  obejmujące okres od 30 kwietnia do 30 czerwca – w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

Wnioski złożone po wyżej wskazanych terminach nie będą rozpatrywane.

Skip to content