Komunikat kierownika OPS ws. przekazywania informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zwraca się  do wszystkich mieszkańców gminy Bobowa o zachowanie szczególnej czujności i uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
    w okresie zimowym,
  • zgłaszanie przypadków osób, które w okresie zimowym są pozbawione możliwości przebywania w warunkach mieszkaniowych
  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego, w tym pomocy w postaci usług opiekuńczych czy sąsiedzkich

Prosimy także – na miarę własnych możliwości –  o samodzielne udzielanie wsparcia osobom tego wymagającym.

Pamiętajmy, że nagły spadek temperatur w okresie zimowym stwarza poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Wszelkie informacje prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej telefonicznie pod               nr tel.: 18 3514456 lub (poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30) lub meilowo gops@bobowa.pl  można również zgłaszać osobiście  w siedzibie ośrodka.

Ponadto zgłoszenia mogą być kierowane na poniższe numery telefonów:

telefon alarmowy 112

całodobowa służba dyżurna przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Kraków tel. 987 lub 12 39 21 300 (dzwoniąc pod ten numer można przekazać informacje o osobach potrzebujących i miejscu ich przebywania. Informacje zostaną przekazane odpowiednim służbom, które rozpoczną działania pomocowe).

WZAJEMNA WSPÓŁPRACA I POMOC MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB BĘDĄCYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.

Skip to content