Komunikat Burmistrza Bobowej ws. dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bobowa

W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Bobowa przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców węgla. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy Bobowa.

Do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych są uprawnieni mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. 

Informacje dotyczące zapotrzebowania można zgłaszać w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bobowej:

– osobiście

– telefonicznie pod numerem 0183514456

– za pośrednictwem emaila: gops@bobowa.pl

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy. Dokładne informacje dotyczące preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminę będą publikowane już po podpisaniu ustawy przez Prezydenta.

Poniżej do pobrania Deklaracja dla mieszkańca o chęci zakupu węgla.

Deklaracja

         Wacław Ligęza

                                                                                                                  Burmistrz Bobowej

Skip to content