Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej

Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również min. świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ, UL.RYNEK 21 , 38-350 BOBOWA

TEL./FAX. 18 35 14 456, E-MAIL: OPS@BOBOWA.PL

Skip to content