Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego beneficjenta dotacji, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 Ustawy o pomocy społecznej.

 

Numer umowy: 7/OPS/2018

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 115 600,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2018

Skip to content