Zakończenie projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę”

W dniu 23 listopada 2022r. w Sali widowiskowej „Koronka” odbyło się zakończenie spotkań realizowanych w ramach projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” . Założeniem programu było wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej rodzin.

Grupa 12 rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie. Celem projektu, w ramach którego odbywały się zajęcia, było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. Rodzice uczestniczący w warsztatach zwracali uwagę na ważne dla nich sprawy. W czasie zajęć uczyli się m.in., jak radzić sobie ze złością, jak rozmawiać i z dziećmi i ze sobą, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia z animatorem dla  dzieci, Były one poświęcone  wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach) oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.

Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny. Liczba warsztatowych godzin wynosiła 60.

Warsztaty dla rodziców poprzez realizację projektu socjalnego pn. „Postaw na rodzinę” odbywały się w ramach zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej. Projekt finansowany z dotacji celowej budżetu państwa przy udziale środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

Skip to content