Wnioski o dodatki do ogrzewania tylko do 30 listopada 2022

Przypominamy, że tylko do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła – zakup pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub poprzez ePUAP).
W gminie Bobowa obsługą dodatków grzewczych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21
  • Wnioski na dodatek węglowy oraz do innych źródeł ciepła można składać do dnia 30 listopada 2022 r.
  • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022
  • Dodatek do innych źródeł ciepła wypłacany jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Druki wniosków o dodatek węglowy oraz do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dla-gospodarstw-domowych oraz w siedzibie OPS w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, tel. 18 35 14 456
Skip to content