Rusza nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne!
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  do dn. 21 października 2021 r.

Opiekunowie, którzy nie będą mieli możliwości osobistego zgłoszenia, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami OPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Bobowa.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 lub telefonicznie tel. 18 351 44 56 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Bobowa środków finansowych na realizację Programu. Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.
Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Skip to content