Przyjmujemy wnioski na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku przyjmuje wnioski w formie papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Ostateczny termin składania wniosków dla świadczeń rodzinnych to 30 listopada 2022 roku, natomiast w przypadku funduszu alimentacyjnego 31 października 2022 roku. Złożenie wniosków w terminach gwarantuje prawo do świadczeń bez przerwy.

Jednocześnie OPS w Bobowej  przypomina, że od daty złożenia wniosku uzależniony jest termin wypłaty świadczenia.

Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada.

Złożenie wniosku od 1 września do 31 października oznacza wypłatę do 31 grudnia; od 1 listopada do dnia 31 grudnia danego rok – do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń  oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 października.

Złożenie wniosku od 1 września do 30 września oznacza wypłatę do 30 listopada; od 1 października  do dnia 31 października – do 31 grudnia.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków elektronicznych za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Świadczenia rodzinne i Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wniosek Decyzja i wypłata
od 1 lipca do dnia 31 sierpnia do 30 listopada
od 1 września do 31 października do 31 grudnia
od 1 listopada do dnia 31 grudnia do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny
Wniosek Decyzja i wypłata
od 1 lipca do dnia 31 sierpnia do 31 października
od 1 września do 30 września do 30 listopada
od 1 października do 31 października do 31 grudnia
Od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia następnego roku
Od 1 grudnia do 31 stycznia do ostatniego dnia lutego następnego roku
Skip to content