Program „Maluch +”

Gmina Bobowa przystąpiła w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” do konkursu „Maluch +” 2019 i uzyskała dofinansowanie.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 

Numer umowy: 10/M1a/FP/T/2019

Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 240 000,00 zł

Rok zakończenia zadania w ramach umowy: 2019

Skip to content