Mediacja-profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych

JEŚLI:

 1. Jesteście w trakcie sprawy rozwodowej i chcecie ustalić sposób rozstania, kwestie dot. władzy rodzicielskiej sprawowania opieki nad dzieckiem i miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem – ich częstotliwości, miejsca, wysokości alimentów,
 2. Przeżywacie konflikt małżeński (o ile nie jest wskazany do terapii),
 3. Przeżywacie konflikt na linii rodzic – dziecko (dot. również dorosłych dzieci),
 4. Macie trudności w uzgodnieniu zasad opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi lub
  w podeszłym wieku,
 5. Przeżywacie konflikty w rodzinie zastępczej,
 6. Potrzebujecie pomocy w rozwiązaniu innego sporu, konfliktu rodzinnego

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH MEDIACJI RODZINNYCH

Czym jest Mediacja?

To poufny, dobrowolny proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, przy współudziale bezstronnego, neutralnego MEDIATORA posiadającego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, który pomaga stronom samodzielnie poradzić sobie z konfliktem poprzez określenie kwestii spornych, opracowanie propozycji rozwiązań i osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania możliwego do wprowadzenia w życie.

Zalety Mediacji:

 • pozwala na stosunkowo szybkie osiągnięcie trwałego wyniku w postaci spisanego porozumienia,
 • w mediacji każda decyzja zostaje podjęta za zgodą zainteresowanych rozwiązaniem konfliktu, mediacja ma na celu doprowadzenie do obopólnej wygranej,
 • osoby uczestniczące w mediacji same wypracowują rozwiązanie, co sprawia że chętniej stosują się do określonych ustaleń,
 • rozpoczynając mediację niczego się nie ryzykuje – w każdej chwili można odstąpić od udziału w niej,
 • warunki poufności, w jakich prowadzone są mediacje pozwalają na otwartość, szczerość, ochronę reputacji,
 • atmosfera poufności, spokoju i akceptacji pozwala na opowiedzenie o swoich potrzebach, wyrażenie uczuć, wsłuchanie się w potrzeby drugiej strony i zrozumienie powodów jej zachowań,
 • umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie.

Nie każda Mediacja musi kończyć się ugodą – mimo wszystko udział w niej uczy szacunku do drugiej strony, pozwala na jej zrozumienie, zmniejsza napięcie pomiędzy stronami.

Mediacja jest niewskazana jeśli:

 • w rodzinie jest przemoc,
 • co najmniej jedna osoba jest uzależniona np. do alkoholu,
 • któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną,
 •  między stronami występuje duża różnica sił uniemożliwiająca osiągniecie porozumienia korzystnego dla obu stron.

Jak przebiega Mediacja?

Spotkania mediacyjne trwają średnio od jednej do kilku godzin. Ilość spotkań uzależniona jest od indywidualnej sytuacji, najczęściej jest ich kilka. Mediatorzy umawiają się ze stronami w dogodnym dla nich terminie. Spotkania odbywają się w siedzibie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach, przy ul. Słonecznej 7. Podczas pierwszego spotkania mediatorzy informują o zasadach mediacji, ustalają sprawy organizacyjne, ustalają czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji. Każda ze stron może przedstawić swoją sytuację, potrzeby, oczekiwania. Sesje mediacyjne prowadzone są w kameralnych, przyjaznych warunkach. Mediatorzy zachowują pełną dyskrecję. Protokół z mediacji sporządzany przez mediatora i ugoda mediacyjna nie zawierają żadnych ocen ani stanowisk stron.

Co z zawartą ugodą?

Zaletą mediacji, która zakończyła się spisaniem przez strony ugody jest możliwość jej zatwierdzenia i nadania jej klauzuli wykonalności przez sąd. Następuje to na wniosek strony i na podstawie protokołu złożonego przez mediatora do sądu. Sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności zawartej ugodzie w sytuacji jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

W sytuacji zainteresowania tą formą wsparcia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie GOIK w celu ustalenia szczegółów skorzystania z Mediacji rodzinnych.

Skip to content