Komunikat ws. zapisów na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 10 grudnia 2021r.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej ul. Rynek 21 oraz pod nr. tel.: 183514456

Skip to content