Komunikat – Ważne!

Wobec zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, apeluję do Mieszkańców gminy Bobowa o wykorzystywanie drogi korespondencyjnej: elektronicznej (email, e-puap), pocztowej oraz telefonicznej, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.

Osobiste wizyty prosimy ograniczyć do spraw niezbędnych i pilnych.
Apeluję o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych i medycznych co do zasad higieny i postępowania zapobiegawczego.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa interesanci obsługiwani będą w wyznaczonym punkcie obsługi bezpośredniej zlokalizowanym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej przy ul. Rynek 21, za wyjątkiem spraw, których załatwienie wymagać będzie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

Tel. 018 351 44 56
e-mail: gops@bobowa.pl
e-puap: GOPSBobowa

 

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
Anna Teper
Skip to content