Komunikat Burmistrza Bobowej w sprawie zakupu węgla

Burmistrz Bobowej informuje, że do 15 kwietnia 2023 r. można składać wnioski na zakup węgla w cenach preferencyjnych. Cena za 1 tonę wynosi 1950,00 zł.

Z uwagi na konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców naszej gminy oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości węgla osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem: 18 351 14 456.

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

ops

Skip to content