Struktura i kadra

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej:

 •  Agnieszka Niemczyńska – Kierownik
 •  Elżbieta Krok – Główny Księgowy

Pomoc społeczna:

 • Kopczyńska Beata – Starszy Pracownik Socjalny, rejon: Siedliska, Sędziszowa,Wywiady do ZDO i SZO: Siedliska, Sędziszowa
  Karta Dużej Rodziny
 • Magiera Wiesława – Starszy Pracownik Socjalny, rejon: Wilczyska.Wywiady do ZDO i SZO: Bobowa, Brzana, Jankowa
 • Szafraniec Beata – Specjalista Pracy Socjalnej,rejon:Brzana,Jankowa
 • Kmak Jadwiga – Specjalista Pracy Socjalnej rejon: Stróżna, Berdechów. Wywiady do ZDO i SZO: Stróżna, Berdechów, Sędziszowa
 • Magiera Wioletta – Pracownik Socjalny, rejon: Bobowa
 • Sowa  Anna –  Asystent Rodziny

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny:

 • Zięba Agnieszka – Inspektor
 • Sienkiewicz Marta – Inspektor
 • Rafa Marzena – Podinspektor
 • Pudełko Dorota – Pomoc Administracyjna

Opiekunki:

 • Wójcik Maria,
 • Michniak Małgorzata,
 • Rzepka Gabriela,
 • Kuk Zofia