Informacja ws. wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

INFORMACJA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W BOBOWEJ

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informujemy, iż wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła takich  jak: pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Bobowa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określanym przez Wojewodę terminie. Wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego jednostki.

                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej

                                                                                  mgr Anna Teper

Skip to content